Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Skargi i wnioski

SKARGĘ LUB WNIOSEK MOŻNA ZŁOŻYĆ:

 

Wszelka korespondencja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres nadawcy. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46) listy nie podpisane przez nadawcę pełnym imieniem i nazwiskiem oraz bez pełnego adresu zamieszkania pozostawiane są bez rozpatrzenia.

Przyjęcia w ramach skarg i wniosków

Interesanci w zakresie skarg i wniosków przyjmowani są w godzinach pracy urzędu, to jest w dni powszednie w godzinach od 7:30 do 15:30.
Opolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego lub zastępca przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 13.30 do 15.30.

Podstawy prawne: Dział VIII KPA. Skargi i wnioski. Rozporządzenie RadyMinistrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowaniai rozpatrywania skarg i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2002 r.)

 


 
Wersja XML