Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kierunki działania Inspekcji

Inspektorat obejmuje swym działaniem teren województwa opolskiego, a jego siedziba znajduje się w Opolu, przy ulicy Wrocławskiej 170. W skład Inspektoratu wchodzą Oddziały Wydziału inspekcji w Byczynie oraz w Kędzierzynie-Koźlu, a ich główne kierunki działania to:

1. Byczyna – kontrola dopuszczalnej masy i wymiarów pojazdów ciężarowych,
2. Kędzierzyn-Koźle – kontrola krajowego i międzynarodowego przewozu materiałów niebezpiecznych.                                

W dyspozycji Inspekcji jest 13 pojazdów służbowych, w tym 9 oznakowanych.


Podstawowe aspekty działalności WITD w Opolu:

1. Wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków pracy kierujących pojazdami poprzez kontrole przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców, kontrolę stanu technicznego pojazdów.

2. Regulacja sektora transportowego poprzez kontrole przestrzegania warunków transportu drogowego i przewozu na potrzeby własne zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.58 ze zm.),

3. Wspomaganie realizacji polityki fiskalnej państwa poprzez:
– kontrole spełniania obowiązku uiszczania opłat za przejazd po drogach krajowych,
– kontrole rodzaju paliwa w zbiornikach pojazdów mechanicznych.

4. Wpływ na poprawę stanu dróg i ochronę środowiska poprzez:
– kontrole masy, nacisków na osie i wymiarów pojazdów,
– kontrole stanu technicznego pojazdów,
– kontrole zawartości spalin,
– kontrole przewozu towarów niebezpiecznych i odpadów,
– kontrole przewozu żywych zwierząt.

5. Ochrona polskiego rynku transportowego poprzez:
– kontrole uprawnień do wykonywania działalności transportowej,
– kontrole dokumentów wymaganych umowami z innymi państwami,
– ujawnianie niedozwolonych przewozów kabotażowych.

6. Tworzenie pozytywnego wizerunku ITD poprzez:
– współpracę z innymi organami kontrolnymi,
– współpracę z organizacjami zrzeszającymi przewoźników,
– podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych pracowników,
– współpracę z mediami.

Wersja XML