Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ADR bez oznakowania

Przewóz materiału niebezpiecznego w sztukach przesyłki bez wymaganego oznakowania ujawniła przeprowadzona w ubiegły piątek, tj. 25.01 br. na obwodnicy Kędzierzyna – Koźla  kontrola ITD.  Polski przewoźnik przewoził w ten sposób gaz chłodniczy w butlach z Zabrza do Kędzierzyna – Koźla. Zgodnie z przepisami  ADR butle powinny być prawidłowo oznakowane nalepkami  ostrzegawczymi i numerami UN. Również okazane dokumenty przewozowe nie zawierały prawidłowych nazw przewozowych transportowanych materiałów niebezpiecznych. Odpowiedzialność za stwierdzone naruszenia poniesie przewoźnik, wobec którego wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej.

 

 

Wersja XML