Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wzmożone kontrole stanu technicznego.

73 pojazdy skontrolowali w dniu wczorajszym tj. 25.07.22 r. inspektorzy opolskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Kontrole prowadzone były pod kątem sprawdzenia stanu technicznego pojazdów. W przypadku trzech pojazdów stwierdzono niebezpieczne usterki, co skutkowało zakazem dalszej jazdy. Dwa pojazdy poruszały się bez ważnych badań technicznych a inny - z pękniętą szybą czołową. Ponadto stwierdzono również naruszenia w zakresie posiadanych przez przewoźnika uprawnień, braki w dokumentacji kierowców oraz nieprawidłowości w zakresie czasu pracy kierowcy. Dwa pojazdy posiadały tachografy bez ważnego sprawdzenia okresowego. W efekcie działań kontrolnych zatrzymano 8 dowodów rejestracyjnych i wszczęto 8 postępowań administracyjnych wobec przewoźników i osób zarządzających transportem w przedsiębiorstwie.

W działaniach kontrolnych brała również udział Mobilna Jednostka Diagnostyczna.

 

 

Wersja XML