Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Akcja „GIMBUS”

W dniach 16-17.05 br., inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu przeprowadzili działania kontrolne o charakterze akcyjnym. Tym razem inspektorzy skupili szczególną uwagę na pojazdach dowożących dzieci i młodzież do szkół na terenie województwa opolskiego. W ramach akcji skontrolowano 24 pojazdy przewożące dzieci do szkół. Inspektorzy kontrolowali nie tylko stan techniczny pojazdów  i sprawność kierowców ale również uprawnienia do realizacji tego typu przewozów tj. czy przewoźnicy wykonują przewozy zgodnie z posiadanymi uprawnieniami. W wyniku działań, w 2 przypadkach okazało się, że przedsiębiorcy dowożą dzieci do szkół, pomimo, że nie posiadają wymaganych zezwoleń na wykonywanie przewozów na liniach regularnych specjalnych. Wobec tych przewoźników wszczęto postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kar pieniężnych.  Ponadto zatrzymany został 1 dowód rejestracyjny pojazdu. W pozostałych przypadkach stan techniczny kontrolowanych pojazdów – podobnie jak trzeźwość kierowców wykonujących ww. przewozy -  nie budził zastrzeżeń.

 

 

 

 

Wersja XML