Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Akcja „stan techniczny”

Wymierne efekty przyniosły przeprowadzone 28.02 br.  na terenie województwa opolskiego, działania inspekcji transportu drogowego ukierunkowane na kontrole stanu technicznego pojazdów. W działaniach o charakterze akcyjnym, w których udział wzięło 14 inspektorów z WITD w Opolu, skontrolowano 97 pojazdów. 5 pojazdów – ze względu na ich fatalny stan techniczny – zostało wyeliminowanych z ruchu drogowego. Inspektorzy stwierdzili m.in.  wycieki płynów eksploatacyjnych, nadmiernie zużyte rzeźby opon, niehomologowane źródła świtał mijania, niesprawne oświetlenie, dodatkowe oświetlenie niezgodne z warunkami technicznymi, brak powtórzenia nr rej. na tylnej ścianie pojazdu z nadwoziem samowyładowczym. Ponadto 6 pojazdów poruszało się po drogach publicznych pomimo braku ważnych badań technicznych. Dodatkowo w 2 przypadkach stwierdzono brak wymaganych dokumentów oraz w jednym przypadku brak wymaganych wpisów aktywności kierowcy na karcie kierowcy. Z nietypową sytuacją spotkali się inspektorzy, którzy na obwodnicy Opola zatrzymali należący do polskiego przewoźnika pojazd z naczepą. Okazało się, że w naczepie założone były nielegalizowane tablice rejestracyjne – a po sprawdzeniu nr VIN dodatkowo wyszło na jaw, że naczepa nie posiada ważnych badań technicznych, nie została dopuszczona do ruchu oraz nie posiada ważnego ubezpieczenia OC.  W konsekwencji, wobec przewoźników i zarządzających transportem wszczętych zostało 21 postępowań administracyjnych w sprawie nałożenia na nich kary pieniężnej a 7 kierowców zostało ukaranych mandatami karnymi. Ponadto zatrzymanych zostało 16 dowodów rejestracyjnych.

 

 

 

Wersja XML