Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Transgraniczny przewóz odpadów bez wymaganego oznakowania

12 000 zł kaucji oraz wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone karą w tej wysokości, to konsekwencje ujawnionych podczas kontroli drogowej nieprawidłowości popełnionych przez czeskiego przewoźnika przy międzynarodowym przewozie odpadów. Kontrolę przeprowadzili 16 sierpnia br. inspektorzy z kędzierzyńsko – kozielskiego oddziału Wydziału Inspekcji WITD w Opolu.  Analiza okazanych przez kierowcę dokumentów oraz kontrola towaru znajdującego się ładowni wykazała, że pojazdem transportowane są odpady o kodzie B3030 (odpady tekstylne i B3035, odpady włókienniczych pokryć podłogowych, dywanów). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku pojazdów przeznaczonych do transgranicznego transportu odpadów, pojazd powinien zostać oznaczony białą tablicą, na której umieszcza się wielką literę ”A” koloru czarnego. Kontrolowany pojazd nie posiadał takiego oznakowania, za co zgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym przewidziana jest kara w wysokości 10 000 zł. Dodatkowo kontrolowany kierowca naruszył normy czasu pracy oraz braki w dokumentacji – naruszenia te kosztować będą przedsiębiorcę maksymalną możliwą (ustawowo ograniczoną)  karę, tj. 12 tys. zł. Kierowcę natomiast ukarano mandatami karnymi na kwotę 900 zł. Po uiszczeniu kaucji oraz prawidłowym oznakowaniu pojazd został dopuszczony do dalszej jazdy.

 

Wersja XML