Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Za dużo drewna

Kontrola pojazdów przewożących drewno, po raz kolejny wykazała, że przepisy dotyczące masy pojazdów i dopuszczalnych nacisków osi nie są przez przewoźników respektowane przy tego rodzaju ładunkach. Przewoźnik, mając możliwość prawidłowego załadunku drewna, opierając się na wyliczeniach tabeli przeliczeniowej mas właściwych dla poszczególnych gatunków drewna oraz masy własnej pojazdów, zlekceważył dobrą praktykę w tym zakresie i załadował ilość drewna, która jednoznacznie wskazywała na przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej. Wynik kontroli przeprowadzonej 19 maja w Osowcu, przez inspektorów z opolskiego Oddziału WITD, był jednoznaczny – kilkutonowe przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej. Przedsiębiorcy, za takie zachowanie grozi kara pieniężna w wysokości 5000 zł. Kierowca natomiast został ukarany mandatem karnym a dodatkowo przed dalszą podróżą musiał pojazd częściowo rozładować.

 

 

Wersja XML