Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

775 % przekroczonej ładowności

14 skontrolowanych busów, 12 ukaranych mandatami kierowców z zakazem dalszej jazdy - to efekt 3- dniowych działań  kontrolnych przeprowadzonych przez inspektorów z kędzierzyńsko - kozielskiego oddziału WITD w Opolu. Inspektorzy tym razem "pod lupę" wzięli pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. W ramach rutynowych działań zważyli 14 busów. Jak się okazało, 12 z nich było przeładowanych, a niektóre przekraczały dopuszczalną normę nawet o kilkaset procent. Przykładem może być kontrolowany 05 lutego br. w Reńskiej Wsi,  pojazd o dmc do 3,5 t., zatrzymany w związku z podejrzeniem jego przeładowania. Podejrzenia inspektorów okazały się słuszne, ponieważ po jego wjeździe na wagę, wskazała ona 6,2 t. Oznacza to, że rzeczywista masa pojazdu przekroczyła dopuszczalną masę całkowitą pojazdu o 2,7 t.  a więc o 77%, natomiast jego ładowność została przekroczona aż o 775%!!! Skontrolowany, dzień wcześniej w tym samym miejscu, inny bus przewożący podzespoły elektroniczne ważył 6,3 t., a jego nacisk na tylną oś pojazdu wynosił w tym przypadku, aż 3,9 t.  Wobec wszystkich kierujących przeładowanymi pojazdami wyciągnięte zostały konsekwencje finansowe. Otrzymali oni również zakaz dalszej jazdy do czasu rozładowania nadmiaru ładunku.

 

Wersja XML